Η ομαδα μας

Μερικοί από τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά, εθελοντικά και με δικά τους έξοδα, για την οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων είναι:

Θεόδωρος Τεκιρίδης

Αργυρώ Μπουζιώτα

Dennis Siam