Επικοινωνια

Για δηλώσεις συμμετοχής, απορίες ή παρατηρήσεις αφήστε μας μήνυμα.

Σημείωση: αν το μήνυμα αφορά σε δήλωση συμμετοχής σε κάποια από τις προγραμματισμένες δράσεις της ομάδας, παρακαλούμε επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή. Mην ξεχάσετε να αναφέρετε την δράση στην οποία θα συμμετέχετε και τον αριθμό των ατόμων που θα σας συνοδεύσου, αν υπάρχουν.